Garanti | Next Level Engineering

SERVİS VE DESTEK / GARANTİ

1 Yıllık Temel Garanti

Her Satın Almaya Dahil Standart Garanti

NLE, doğrudan kendisi tarafından imal edilen veya tedarik edilen her bir bileşenin, fatura veya sevkiyat tarihinden hangisi daha erken tarihliyse o tarihten itibaren bir (1) yıl süre ile (“Garanti Süresi”) malzeme ve işçilik kusurlarından ari olacağını garanti etmektedir. Fatura kesilmesine rağmen sevk edilmemiş olan ürünlerin Garanti Süresi o tarihten itibaren başlayacaktır

Müşteri, Garanti Süresi boyunca, kusurlu parçaları masrafları kendisine ait olmak üzere NLE’ye gönderecektir. NLE, kusurlu bir parçayı, teslim adlıktan sonraki otuz (30) gün içinde, ürünü tamir edecek veya yenisi ile değiştirecektir. Yukarıdaki açıklara bakılmaksızın, bu garanti, imalatçısı, taşeronu veya tedarikçisi tarafından garanti verilmiş olsun ya da olmasın bütün metal ve plastik parçaları, üretimleri ve formasyonları kapsayacaktır fakat bunlarla sınırlı olmayacaktır. NLE, müşterinin veya tedarikçilerinin tedarik ettiği parçalar için garanti sağlamamaktadır.

Yanlış kullanım, kaza, modifikasyon, uygunsuz fiziksel veya çalışma ortamı, müşterinin veya müşterinin servis şirketlerinin gerçekleştirdiği uygunsuz bakım çalışmaları, parça tanımlama bilgilerinin kaldırılması veya değiştirilmesi veya NLE’nin sorumluluğunda olmayan bir ürünün neden olduğu arızalar söz konusu olduğunda NLE’nin garantisi geçersiz kalabilir.

Yedek Parça Dahil 1 Yıllık Temel Garanti

Yedek Parça Dahil ve 24 Saat Yerinde Teknisyen Garantisi

Temel Garanti’nin ilave bir üst versiyonu olan Yedek Parça Dahil ve 24 Saat Yerinde Teknisyen garantisi, kalifiye bir teknisyenin cihazın bulunduğu yere ulaşmasını ve kusurlu parçayı tamir etmesini / yenisi ile değiştirmesini içermektedir. Bu uygulama, parçaların tamir süresini 30+günden 3-7 işgününe düşürmekte ve tamirin tamamlanması için servis personeli gönderilmesini sağlamaktadır.

3 Yıllık Temel Garanti

Temel garanti ile aynıdır fakat 3 yıl süre ile geçerlidir.

Yedek Parça Dahil 3 Yıllık Temel Garanti

Cihazın devre dışı kalacağı süreyi azaltmak için önceden parça göndermeli 3 yıllık garanti

3 Yıl Garanti

Yedek Parça Dahil ve 24 Saat Yerinde Teknisyen Garantisi

Tamir çalışmaları için teknisyen gönderilmesi ile birlikte süresi uzatılmış, önceden parça gönderme garantisidir. Mevcut olan en uzun süreli en kapsamlı garantimizdir.